Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska Zgłoszenie do gminnej ewidencji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

Karta Informacyjna
KI.RPŚ-152

Wersja nr 1
z dnia 2022-10-20

 


  Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


 

 

Podstawa prawna

 • Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska
  Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa  pokój nr 26 tel. 81-478-17-66

Wymagane wnioski

Ikona docx Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.75 KB]

Wymagane załączniki:

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

Oświadczenie kierownika budowy lub protokół z przeprowadzenia próby szczelności przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumenty do wglądu

Brak

Termin załatwiania sprawy

Do miesiąca

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł  (opłata nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego).
  Opłata na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach na nr:
  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

Tryb odwołania

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. Zbiornik bezodpływowy dla domu jednorodzinnego, czyli najczęściej szambo              o pojemności do 10 m3, można zbudować bez pozwolenia budowlanego. Podlegają one zgłoszeniu do właściwego organu administracyjnego.


 

Opracował

Iwona Bryda

Sprawdził

Katarzyna Skowronek-Jaźwic

Zatwierdził

Paweł Gospodarek

 

 

Powrót