Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska Wydanie zaświadczenia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

Karta Informacyjna
KI.RPŚ-150

Wersja nr 1
z dnia 2022-07-27

 


 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie  deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw


 

 

Podstawa prawna:

 • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.)
 • art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 poz. 554 ze zm.) 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska
 • Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa  pokój nr 26 tel. 81-478-17-66

 

Wymagane wnioski

Ikona docxWniosek o wydanie zaświadczenia o złożonej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.52 KB]

Wymagane załączniki

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia (KI.RPŚ-150.1)

Dokumenty do wglądu

 • Nie wymagane 

Termin załatwiania sprawy

 • Do 7 dni 

Opłaty

 • Opłata skarbowa:
  • 17 zł.
 • Opłata na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach na nr: 
  • 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010 

Tryb odwołania

 • Brak

Uwagi

 • Brak

 

Opracował

Iwona Bryda

Sprawdził

Katarzyna Skowronek-Jaźwic

Zatwierdził

Edwin Gortat 

 

 

Powrót