Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl 

Karta Informacyjna 


Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
 • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
 • Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska - stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 26
  tel. (81) 478 17 66

 

Wymagane wnioski

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew składane przez osoby fizyczne dokonujące wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów  (dla pozostałych podmiotów) 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew składany przez osoby fizyczne dokonujące wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą  

 

Wymagane załączniki

 • Zgoda właściciela nieruchomości (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem)
 • Tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy – aktualny wypis z rejestru gruntów
 • Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością – do wniosku dołącza się pisemną zgodę współwłaścicieli
 • Rysunek lub aktualną mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

 

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

 

Termin załatwiania sprawy

 • Do miesiąca

 

Opłaty

 • Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
 • Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. 
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew składany przez osoby fizyczne dokonujące wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą (rachunek bankowy  Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010 prowadzony w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach) 

 

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

Uwagi

 • Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagana jest zgoda właścicieli obydwu posesji

 

Opracował

Jolanta Kotlarek

Zatwierdził

Robert Wysmulski

 

 

Załączniki:

 

Ikona docxWniosek o zezwoleni na usuniecie drzewa/krzewów , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.48 KB]

Ikona docWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [56.50 KB]

Ikona docZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [48.50 KB]

Powrót