Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Meldunki Nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemców)
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Meldunki

Nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemców)

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemców)


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL
 • Dokument potwierdzający twoją tożsamość i inne dane,
 • Pełnomocnictwo

 

Wymagane załączniki

 • Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie z pracodawcą mającego siedzibę na terenie Gminy Wólka (np. umowa o pracę, umowa zlecenie lub inna umowa cywilnoprawna o świadczenie usług).

Termin załatwiania sprawy

 • Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL – dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL 

Opłaty

 • Usługa jest bezpłatna

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL powinien zawierać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.
 • Wniosek składa się osobiście wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zawarte we wniosku w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy.
 • W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy, wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43).

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót