Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.RI-151 - Wniosek o wydanie...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.RI-151 - Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru numeracji porządkowej nieruchomości

Logo Gmina Wólka

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.RI-151

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2019-11-20

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru numeracji porządkowej nieruchomości

I

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury
    • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-478-17-63.

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

VII

Opłaty

  • Opłata skarbowa – 17,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach numer: 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010.

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Brak
Opracował
Elżbieta Kołtun
Katarzyna Skowronek-Jaźwic
Sprawdził
Robert Wysmulski
Zatwierdził
Edwin Gortat

 

Powrót