Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.RI-150 - Oświadczenie o zrzeczeniu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.RI-150 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 Logo Gmina Wólka

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.RI-150

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2019-11-14

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

I

Podstawa prawna

  • Art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury
    • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-478-17-63

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Brak

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami): „Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

VII

Opłaty

  • Brak

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji.
Opracował
Katarzyna Skowronek-Jaźwic
Sprawdził
Robert Wysmulski
Zatwierdził
Edwin Gortat
 

 

 
Powrót