Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.B-113 - Dokonanie podziału...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.B-113 - Dokonanie podziału nieruchomości

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.B-113

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Dokonanie podziału nieruchomości


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) z późn. zm / 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.u. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm./

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

pokój nr 25

tel. 81-746-48-44 w. 40

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Wstępny projekt podziału 2/egz
 • Dokument potwierdzający własność
 • Operat techniczny podziału /do wydania decyzji/

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy

 

  

Opracował 

Elżbieta Kołtun

Sprawdził 

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Powrót