Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.GG-30 - Przekształcenie prawa...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.GG-30 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.GG-30

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz.U. z 2005r. Nr 175,poz.1459 z późn. zm./

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
 • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

  pokój nr 25

  tel. 81-746-48-44 w. 40

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
 • Tytuł prawny nieruchomości/nabycia użytkowania wieczystego/

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Brak

 

  

Opracował
 
Elżbieta Kołtun

Sprawdził 

Wiesław Szajewski

 

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Powrót