Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.GG-31 - Rozgraniczenie gruntów
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.GG-31 - Rozgraniczenie gruntów

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.GG-31

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2016-01-28

 


Rozgraniczenie gruntów


 

 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.prawo geodezyjne i kartograficzne/t.j.Dz.U. z 2005r.Nr 240, poz.2027z późn.zm/

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego, pokój nr 25,
    Tel. (081) 746-48-44 wew.40

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Brak

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego (wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania)

VII

Opłaty

  • Brak

VIII

Tryb odwołania

  • Na postanowienie nie służy zażalenie

IX

Uwagi

  • Brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Elżbieta Kołtun

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót