Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami Wydanie postanowienia opiniującego...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

Wydanie postanowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

 

Karta Informacyjna

 

 


Wydanie postanowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości


  

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990z późn. zm./ 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego / tj. Dz. U. z 2021 poz. 735/

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska - stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 25
  tel. (81) 478 17 63

Wymagane wnioski

Wymagane załączniki

 • Projekt podziału, dokument potwierdzający własność nieruchomości

Dokumenty do wglądu

 • Brak

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa  / tj.Dz.U z 2021r. poz.735/

Opłaty

 • Brak

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójt Gminy Wólka w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy

 

  

Opracował 
Elżbieta Kołtun

 

Zatwierdził
Robert Wysmulski

Powrót