Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.ZP-29 - Wynajem lokalu mieszkalnego
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.ZP-29 - Wynajem lokalu mieszkalnego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.ZP-29

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Wynajem lokalu mieszkalnego


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego /tj.Dz.U. z 2005r Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami/.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami/.
 • Uchwała nr X/54/03 Rady Gminy Wólka z dnia 12 września 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wólka oraz w sprawie zasad polityki czynszowej.
 • Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Wólka z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. nadzoru nad pracownikami obsługi i zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi. pokój nr 24 tel. 81-746-48-44 w. 39

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego F.ZP-29.1

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowody osobiste wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych na pobyt stały pod wskazanym we wniosku adresem
 • Zaświadczenie aktualne o dochodach (ważność 3 miesiące)

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Odpowiedź na wniosek udzielona jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Tomasz Misiura

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót