Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ewidencja ludności Wydawanie zaświadczeń z rejestru...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Ewidencja ludności

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 


Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców 


 

 

 

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (tekst jednolity - Dz.U.2020.0.1546)

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 

Ikona docx Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 19,85 kB ]  

 

Wymagane załączniki

  • Dowód uiszczenia opłaty, gdy wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

Dokumenty do wglądu

  • Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie  tożsamości.

 

Termin załatwiania sprawy

  • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

 

Opłaty

  • Jeżeli wydanie zaświadczenia podlega opłacie, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

 

Tryb odwołania

  • W przypadku odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę służy na postanowienie w tej sprawie prawo złożenia zażalenia do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka.

 

Uwagi

  • Na wniosek osoby zainteresowanej złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wydawane jest zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót