Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Drogi publiczne KI.BD-23 - Ustalenie warunków...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Drogi Publiczne

KI.BD-23 - Ustalenie warunków połączenia działki z drogą publiczną

 

 

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.BD-23

Karta Informacyjna

Wersja nr 7
z dnia 2017-06-06

 


Ustalenie warunków połączenia działki z drogą publiczną


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 1999r nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  Stanowisko pracy ds. drogownictwa pokój nr 23
  tel. 81-746-48-44 w. 41

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 1000 dla działki będącej przedmiotem wniosku
 • Kopia wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka dla działki będącej przedmiotem wniosku

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłat

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

 

 

Opracował

Zbigniew Kuśmider

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Powrót