Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Drogi publiczne KI.BD-24 - Ustalenie warunków...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Drogi Publiczne

KI.BD-24 - Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.BD-24

Karta Informacyjna

Wersja nr 7
z dnia 2017-06-06

 


Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255 z późniejszymi zmianami)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  Stanowisko pracy ds. drogownictwa pokój nr 23
  tel. 81-746-48-44 w. 41

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • 2 egzemplarze projektu zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia sieci lub przyłącza w pasie drogowym
 • Kopia warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci ( gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej), – która jest treścią wniosku Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora ( w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłat

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

 

 

Opracował

Zbigniew Kuśmider

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Powrót