Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka
wg. stanu na 31.12.2016r.
 

Lp

Nazwa miejscowości

Ogółem

zameldowanych na pobyt stały

Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldowanych

kobiet 

mężczyzn

1.

Biskupie-Kolonia

403

2

207

198

405

2.

Bystrzyca

450

26

241

235

476

3.

Długie

340

5

181

164

345

4.

Jakubowice Murowane

236

2

123

115

238

5.

Kolonia Pliszczyn

396

1

196

201

397

6.

Kolonia Świdnik Mały

232

0

119

113

232

7.

Łuszczów Drugi

689

0

353

336

689

8.

Łuszczów Pierwszy

898

5

456

447

903

9.

Łysaków

334

2

171

165

336

10.

Pliszczyn

467

11

228

250

478

11.

Rudnik

480

3

247

236

483

12

Sobianowice

433

8

229

212

441

13.

Świdniczek

256

5

131

130

261

14.

Świdnik Duży Drugi

295

3

153

145

298

15.

Świdnik Duży Pierwszy

384

0

192

192

384

16.

Świdnik Mały

200

2

108

94

202

17.

Turka

1476

25

773

728

1501

18.

Turka os.Borek

2880

59

1532

1407

2939

19.

Wólka

519

5

267

257

524

 

 

Ogółem w gminie:

 

11368

 

164

 

5907

 

5625

 

11532