KI.RFB-05 - Stwierdzenie nadpłaty podatku

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-05

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2017-06-01

 


Stwierdzenie nadpłaty podatku


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa 

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Finansowy

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dokumenty potwierdzające słuszność żądania o stwierdzenie nadpłaty

V

Dokumenty do wglądu

  • Nie są wymagane

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Do 1 miesiąca

VII

Opłaty

  • brak

VIII

Tryb odwołania

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

IX

Uwagi

  • Zwrot nadpłaty następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marcin Woch

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót