Tutaj jesteś Aktualności Razem bezpieczniej Bezpieczna gmina-Bezpieczni mieszkańcy

Bezpieczna gmina-Bezpieczni mieszkańcy

Tytuł Projektu: Bezpieczna Gmina – Bezpieczni MieszkańcyLogotyp RAZEM BEZPIECZNIEJ

 

Nazwa Programu: Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020

Wartość Projektu: 105 262,00 zł

Wartość dofinansowania: 94 682,00 zł

Porozumienie na realizację projektu: Porozumienie nr 1.108 z dnia 31.10.2018 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Wólka

Okres realizacji projektu: 31.10.2018r. – 31.12.2018r.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez instalację systemu monitoringu i organizowanie działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Bezpośrednimi adresatami projektu jest cała społeczność gminy Wólka, bez względu na płeć, wiek i status materialny. Monitoring obejmie wszystkie osoby poruszające się w przestrzeni publicznej.

Bezpośrednimi odbiorami działań warsztatowych będą uczniowie szkół biorących udział w projekcie oraz mieszkańcy gminy Wólka. Bezpośrednimi odbiorami festynu będą osoby dorosłe, dzieci młodzież zamieszkująca na terenie gminy Wólka, zaproszeni goście. Bezpośrednimi odbiorami szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym dla członków OSP będą strażacy ochotnicy z OSP z terenu gminy Wólka.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz w siedzibie Urzędu Gminy Wólka (pok. 13, I piętro)

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Tel. 81 751 00 60, wew. 36

Tel. kom.: 885 822 821

Więcej informacji o Programie „Razem bezpieczniej”: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Ponadto informujemy Państwa, iż jest to już trzeci projekt, który gmina Wólka realizuje z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

W 2016 roku realizowaliśmy projekt ”AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W GMNIE WÓLKA”, w ramach którego organizowane zostały działania ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Wólka oraz przedsięwzięcia, które zmierzały do przeciwdziałania przemocy, ograniczania dostępu dzieci do różnego rodzaju używek tj. alkoholu, papierosów, środków odurzających, narkotyków.

W 2017 roku realizowaliśmy projekt PRZECHODZIMY BEZPIECZNIE - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na Osiedlu Borek w gminie Wólka, w ramach którego wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome przejść dla pieszych na terenie osiedla Borek oraz zorganizowane zostały spotkania prewencyjno- profilaktyczne przez służby mundurowe, w ramach których dla uczestników przekazane zostały materiały w postaci odblasków i kamizelek odblaskowych.

 

Bezpieczna gmina- Bezpieczni mieszkańcy