Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

08.10.2012
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka
Powrót