Ogłoszenie - Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości

Ogłoszenie - Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości

11.02.2014
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Wólka przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

 


Wykaz dotyczy dzierżawy nieruchomości jej dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz zawiera informacje dotyczące tej nieruchomości, warunki dzierżawy oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo wydzierżawienia.

Informacje dodatkowe tel. 81 751-00-60 wew. 40 w godz. 8.00-15.00

 

 

 

 

Powrót