Aktualności

Pismo Wójta Gminy Wólka do mieszkańców

Pismo Wójta Gminy Wólka do mieszkańców

13.04.2018
Szanowni Państwo,
 
Apeluję oraz proszę, szczególnie wszystkich mieszkańców, ale również wszystkich przebywających na terenie gminy Wólka o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Przyszła długo wyczekiwana wiosna i wszyscy chcielibyśmy cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. Jednak z przykrością muszę stwierdzić, iż od lat walczymy z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy - w szczególności terenu dróg gruntowych, lasów, rowów oraz poboczy.
 
Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców bądźmy świadomi i nie wywoźmy odpadów do lasów czy też nie wyrzucajmy ich do przydrożnych rowów. Zabronione jest także spalanie ich w domowych piecach. Proszę mieć świadomość, iż wszystkie te działania zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku, w którym żyjemy.
 
 
Przypominam, iż każdy mieszkaniec gminy Wólka może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym.
 
 
Ponadto przypominam, iż na osiedlu Borek, przy boisku Orlik funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u odpady, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do punktu można przywieźć następujące frakcje odpadów: papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe. W punkcie nie jest przyjmowana frakcja zmieszana.

Poniższe zdjęcia niestety pochodzą z terenu naszej gminy. Śmieci zalegają m. in. na trasach turystycznych, które odwiedzają w wolnym czasie w celach rekreacyjnych nasi mieszkańcy czy też turyści. Oczywiście tereny te powinny być naszą wizytówką, a niestety straszą swoim widokiem.

Pomimo, iż odpady w większości przypadków znajdują się na działkach prywatnych, niebędących własnością gminy Wólka, w trosce o jej estetyczny wygląd, ale przede wszystkim o zdrowie nas wszystkich, są one systematycznie sprzątane przez naszych pracowników. Okazuje się jednak, iż jest to „syzyfowa praca”, gdyż odpady stale są wywożone w niedozwolone miejsca i choćbyśmy zaangażowali wszystkich pracowników- nie jesteśmy w stanie opanować tego procederu. Należy przy tej okazji zaznaczyć, że usuwanie dzikich wysypisk w 100% obciąża budżet naszej gminy, czyli kieszenie nas wszystkich.

Ponadto jako gmina organizujemy różnego rodzaju akcje społeczne na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska. W związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi, we współpracy z tutejszym środowiskiem harcerskim, w dniu 21 kwietnia br. organizujemy sprzątanie naszej gminy. Gorąco zapraszam wszystkich Mieszkańców do włączenia się w naszą akcję. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.wolka.pl.

Apeluję do Państwa- nie przechodźmy obojętnie obok porzuconych śmieci, gdyż każdy z nas chce mieszkać w ładnym, czystym i schludnym miejscu. Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i przede wszystkim pięknej przyrody.

Jak powiedział Mahatma Gandhi –Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”. Każdy z nas powinien zastanowić się, co należy zrobić, aby poprawić stan otaczającego go środowiska.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją:

– Dzielnicowy mł. asp. Tomasz PETELA kom. 695 021 817 lub 997

– Dzielnicowy mł. asp. Aneta MALESA kom. 695 021 823 lub 997

Należy pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł.


PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!

 

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Wólka 
/-/ 
Edwin Gortat 

 

 

Pismo Wójta Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [216.09 KB]

Powrót