Informacja Wójta Gminy Wólka z dn. 15.03.2016

Informacja Wójta Gminy Wólka z dn. 15.03.2016

15.03.2016

Jakubowice Murowane, 14 marca 2016r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1649) przedstawiona poniżej reguła przy wpłatach na podatek jest stosowana od  1 stycznia 2016r. tj.:

Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów ( art. 62 § 1a Ordynacji podatkowej). 

 

Załącznik:

 

Powrót