Tutaj jesteś Urząd Gminy Dane urzędu Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Wójt Gminy - Edwin Gortat

Zastępca Wójta - Paweł Gospodarek

Sekretarz Gminy - Anna Kruk

Skarbnik Gminy - Agnieszka Grobelska

 

 

Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Referat Finansowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon              
Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Agnieszka Grobelska 814781751
Główny Księgowy Urzędu Gminy Maria Wołowik 814781751
Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy Małgorzata Pęcak 814781764
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19 Dorota Szczerbic 814781754
Stanowisko pracy ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych Marzena Hunek 814781754
Stanowisko pracy ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego Marcin Woch 814781764
Stanowisko pracy ds.opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz należnego podatku VAT Anna Tkaczyk 814781755
Stanowisko pracy ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych Eliza Iwanejko 814781768
Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych Agnieszka Przech - Fus 814781750 wew. 45
Stanowisko pracy ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy, Wioletta Łachowska 814781764
Stanowisko pracy ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego Magdalena Rutka 814781750 wew.40
Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych Anna Pielecha 814781768
Stanowisko pracy ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym PDOF Małgorzata Dyzma 814781750 wew. 45
Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych Anna Bożek 814781768
Referat Infrastruktury Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon              
Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej Robert Wysmulski 814781762
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi Tomasz Misiura 814781762
Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska Jolanta Kotlarek 814781756
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych Rafał Pogonowski 814781766
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych Beata Możdżeń
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego Elżbieta Kołtun 814781763
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego Katarzyna Skowronek –Jaźwic 814781763
Stanowisko pracy ds. drogownictwa Wojciech Kostyła 814781756
Stanowisko pracy ds.opłat i inwestycji Piotr Łucka 814781762
Pomoc administracyjna Michał Podlodowski 814781762
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Krzysztof Paprocki
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Mirosław Kańczugowski 604 820 224
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Mieczysław Ryczek 607 061 092
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Janusz Woliński 728 266 595
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Andrzej Godula
Kierowca samochodu ciężarowego Krzysztof Florek 602 500 798 
Kierowca samochodu ciężarowego Jarosław Kawecki 885 331 331
Robotnik gospodarczy 9 etatów
Referat Obywatelski Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon              
Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty Elżbieta Skiba 814781757
Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego Anna Gułaś 814781750 wew. 44
Stanowisko pracy ds.działalności gospodarczej i archiwum zakładowego Ewa Mazurek 814781757
Komendant Gminny Ochrony Ppoż. Kazimierz Jasiński 814781750 wew. 44
Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta Agnieszka Szymańska 814781750 wew.42
Stanowisko pracy ds. informatyki Arkadiusz Kasprzak 814781750 wew. 40
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Anna Skwarzyńska
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Jolanta Poręba
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Agnieszka Kozłowska
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Paulina Flis
Kierowca autobusu Sławomir Duńka
Sprzątaczka 2 etaty
Referat Promocji Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon              
Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miękkich oraz promocji gminy Emilia Sikorska 814781769
Stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych Karolina Zatorska 814781750
Stanowisko pracy ds. kultury i rozwoju Anna Sędłak 814781750 w. 44
Pomoc administracyjna Renata Rycek 814781750 w. 44
Urząd Stanu Cywilnego Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon              
Kierownik USC, dowody osobiste Ewa Flis 814781758
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Kuca 814781758
Samodzielne stanowisko pracy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon              
Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i kadr Agnieszka Rybka 814781753