Tutaj jesteś Urząd Gminy Dane urzędu Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Wójt Gminy - Edwin Gortat

Zastępca Wójta - Paweł Gospodarek

Sekretarz Gminy - Anna Kruk

Skarbnik Gminy - Agnieszka Grobelska

 

 

Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Referat Finansowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Agnieszka Grobelska 81 4781751
782 333 000
agnieszka.grobelska@wolka.pl
Główny Księgowy Urzędu Gminy Maria Wołowik 81 4781751 maria.wolowik@wolka.pl
Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy Małgorzata Pęcak 81 4781755 malgorzata.pecak@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19 Dorota Szczerbic 81 4781754 dorota.szczerbic@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych Marzena Hunek 81 4781754 marzena.hunek@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego Sylwia Kosowska 81 4781768 sylwia.kosowska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych Eliza Iwanejko 81 4781768 eliza.iwanejko@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych Agnieszka Przech - Fus 814781750 wew. 45 agnieszka.przechfus@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy Wioletta Łachowska 81 4781764 wioletta.lachowska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego Magdalena Rutka 81 4781750 wew.40 magdalena.rutka@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych Anna Pielecha 81 4781768 anna.pielecha@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym PDOF Małgorzata Dyzma 81 4781750 wew. 45 malgorzata.dyzma@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych Anna Bożek 81 4781768 anna.bozek@wolka.pl
Referat Planowania i Środowiska Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ochrony środowiska Robert Wysmulski 81 4781763 robert.wysmulski@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego Elżbieta Kołtun 81 4781763 elzbieta.koltun@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego Katarzyna Skowronek - Jaźwic 81 4781763 katarzyna.skowronek.jazwic@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska Jolanta Kotlarek 81 4781756
607061092
jolanta.kotlarek@wolka.pl
Referat Infrastruktury Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Zastępca Wójta, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Paweł Gospodarek 81 4781750, wew.47
605564576
pawel.gospodarek@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi Tomasz Misiura 81 4781762 tomasz.misiura@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych Mateusz Trzewik 81 4781766 mateusz.trzewik@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych Beata Możdżeń 81 4781766 beata.mozdzen@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. drogownictwa Wojciech Kostyła 81 4781756
692 532 480
wojciech.kostyla@wolka.pl
Stanowisko pracy ds.opłat i inwestycji Piotr Łucka 81 4781762 piotr.lucka@wolka.pl
Pomoc administracyjna Michał Podlodowski 81 4781762 michal.podlodowski@wolka.pl
Referat Obywatelski Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty Elżbieta Skiba 81 4781757
723 333 603
elzbieta.skiba@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego Anna Gułaś 814781750 wew. 44
785 087 555
anna.gulas@wolka.pl
Stanowisko pracy ds .działalności gospodarczej i archiwum zakładowego Ewa Mazurek 81 4781757
887 022 391
ewa.mazurek@wolka.pl
Komendant Gminny Ochrony Ppoż. Kazimierz Jasiński 81 4781750 wew. 44 kazimierz.jasinski@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta Agnieszka Szymańska 81 4781750 wew.42 agnieszka.szymanska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. informatyki Arkadiusz Kasprzak 81 4781750 wew. 40 informatyk@wolka.pl
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Anna Skwarzyńska
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Jolanta Poręba
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Agnieszka Kozłowska
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Paulina Flis
Kierowca autobusu Sławomir Duńka
Sprzątaczka 2 etaty
Referat Promocji Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miękkich oraz promocji gminy Emilia Sikorska 81 4781769
885 822 821
emilia.sikorska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych Karolina Zatorska 81 4781750 gmina@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. kultury i rozwoju Anna Sędłak 81 4781750 w. 44
609 409 749
anna.sedlak@wolka.pl
Pomoc administracyjna Renata Rycek 81 4781750 w. 44 renata.rycek@wolka.pl
Urząd Stanu Cywilnego Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Flis 81 4781758 ewa.flis@wolka.pl
Stanowisko pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego Karolina Kamieniecka 81 4781758 karolina.kamieniecka@wolka.pl
Samodzielne stanowisko pracy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i kadr Agnieszka Rybka 81 4781753
607 823 791
agnieszka.rybka@wolka.pl