Tutaj jesteś Urząd Gminy Dane urzędu Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu

Edwin Gortat Wójt Gminy
Paweł Gospodarek Zastępca Wójta
Anna Kruk Sekretarz Gminy
Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy
     
Referat Finansowy
  
     
Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu
Maria Wołowik Główny Księgowy Urzędu Gminy
Małgorzata Pęcak Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy
Dorota Szczerbic Inspektor ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19
Marzena Hunek Inspektor ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych
Marcin Woch Inspektor ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego
Anna Tkaczyk Inspektor ds.opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz naleznego podatu VAT
Eliza Iwanejko Inspektor ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych
Agnieszka Przech - Fus Inspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych
Wioletta Łachowska Inspektor ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy
Magdalena Rutka Inspektor ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego
Anna Pielecha Podinspektor ds.ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środkó trwałych w jednostkach oświatowych
Małgorzata Dyzma Podinspektor ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urędem Skarbowym PDOF
Anna Bożek Inspektor ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych
Maciej Dobosz pomoc admistracyjna
     
     
Referat Infastruktury
  
     
Robert Wysmulski Kierownik Referatu ralizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej
Tomasz Misiura Inspektor ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi
Jolanta Kotlarek Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Rafał Pogonowski Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Beata Możdźeń Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Elżbieta Kołtun Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego
Katarzyna Skowronek - Jaźwic Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego
Wojciech Kostyła Inspektor ds. drogownictwa
Piotr Łucka Inspektor ds.opłat i inwestycji
Michał Podlodowski pomoc administracyjna
Krzysztof Paprocki Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Mirosław Kańczugowski Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Mieczysław Ryczek Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Janusz Woliński Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Andrzej Godula Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Krzysztof Florek Kierowca samochodu ciężarowego
Jarosław Kawecki Kierowca samochodu ciężarowego
     
Referat Obywatelski
  
     
Elżbieta Skiba Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty
Agnieszka Rybka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr
Anna Gułaś Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego
Ewa Mazurek Inspektor ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Kazimierz Jasiński Komendant Gminny Ochrony Ppoż
Agnieszka Szymańska Inspektor ds. obsługi interesanta
Jagoda Bondos podinspektor ds. obsługi interesanta
Arkadiusz Kasprzak Inspektor ds. Informatyki
Anna Skwarzyńska opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Jolanta Poręba opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Paulina Flis opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Urszula Woś opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Sławomir Duńka Kierowca autobusu
     
     
Referat Promocji
  
     
Emilia Sikorska Kierownik Referatu realizaujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miekkich oraz promocji gminy
Karolina Zatorska Inspektor ds.administracyjno-gospodarczych
Renata Rycek pomoc administracyjna
Bożena Taszarek Podinspektor ds. administracyjno - gospodarczych
     
     
Urząd Stanu Cywilnego
  
     
Ewa Flis Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Paprocka Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego