Tutaj jesteś Urząd Gminy Dane urzędu Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka

 

Edwin Gortat Wójt Gminy
Wiesław Szajewski Sekretarz Gminy
Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy
     
Referat Finansowy
     
Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu,
Maria Wołowik Główny Księgowy Urzędu Gminy,
Małgorzata Pęcak Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy,
Dorota Szczerbic Inspektor ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19,
Marzena Hunek Inspektor ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych,
Marcin Woch Inspektor ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego
Anna Tkaczyk Inspektor ds.opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz należnego podatku VAT,
Eliza Iwanejko Inspektor ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych,
Agnieszka Przech - Fus Inspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych,
Wioletta Łachowska Inspektor ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy,
Magdalena Rutka Inspektor ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego,
Anna Pielecha Podinspektor ds.ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środkó trwałych w jednostkach oświatowych,
Małgorzata Dyzma Podinspektor ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym PDOF,
Anna Bożek Inspektor ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych,
Maciej Dobosz pomoc administracyjna
     
     
Referat Infastruktury
     
Robert Wysmulski Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej
Tomasz Misiura Inspektor ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi
Jolanta Kotlarek Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Rafał Pogonowski Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Elżbieta Kołtun Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego
Katarzyna Skowronek - Jaźwic Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego
Wojciech Kostyła Inspektor ds. drogownictwa
Piotr Łucka Inspektor ds.opłat i inwestycji
Michał Podlodowski pomoc administracyjna
Krzysztof Paprocki Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Mirosław Kańczugowski Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Miczysław Ryczek Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Janusz Woliński Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Andrzej Godula Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Krzysztof Florek Kierowca samochodu ciężarowego
Jarosław Kawecki Kierowca samochodu ciężarowego
     
Referat Obywatelski  
     
Elżbieta Skiba Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty
Agnieszka Rybka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr
Anna Gułaś Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego
Ewa Mazurek Inspektor ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Kazimierz Jasiński Komendant Gminny Ochrony Ppoż
Agnieszka Szymańska Inspektor ds. obsługi interesanta
Arkadiusz Kasprzak Inspektor ds. Informatyki
Anna Skwarzyńska opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Jolanta Poręba opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Paulina Flis opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Urszula Woś opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Sławomir Duńka Kierowca autobusu
Natalia Sulowska pomoc administracyjna
     
Referat Promocji  
     
Emilia Sikorska Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miękkich oraz promocji gminy,
Karolina Zatorska Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych,
Renata Rycek pomoc administracyjna,
Bożena Taszarek Podinspektor ds. administracyjno - gospodarczych.
     
Referat Inwestycji Kluczowych  
     
Michał Suchodolski Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. inwestycji kluczowych.
     
Urząd Stanu Cywilnego    
     
Ewa Flis Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Ewa Paprocka Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.