Tutaj jesteś Urząd Gminy Dane urzędu Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu

Imię 

Nazwisko

Stanowisko
Edwin Gortat Wójt Gminy
Paweł Gospodarek Zastępca Wójta
Anna Kruk Sekretarz Gminy
Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy
 
Referat Finansowy
  
Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu
Maria Wołowik Główny Księgowy Urzędu Gminy
Małgorzata Pęcak Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy
Dorota Szczerbic Inspektor ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19
Marzena Hunek Inspektor ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych
Sylwia Kosowska Podinspektor ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego
Eliza Iwanejko Inspektor ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych
Agnieszka Przech - Fus Inspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych
Wioletta Łachowska Inspektor ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy
Magdalena Rutka Inspektor ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego
Anna Pielecha Podinspektor ds.ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych
Małgorzata Dyzma Podinspektor ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym PDOF
Anna Bożek Inspektor ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych
  
Referat Planowania i Środowiska
 
Robert Wysmulski Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu  gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ochrony środowiska
Elżbieta Kołtun Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego
Katarzyna  Skowronek - Jaźwic Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego
Jolanta Kotlarek Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska
 
Referat Infrastruktury
  
Paweł Gospodarek Zastępca Wójta, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu
Tomasz Misiura Inspektor ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi
Mateusz Trzewik Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Beata Możdźeń Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Wojciech Kostyła Inspektor ds. drogownictwa
Piotr Łucka Inspektor ds.opłat i inwestycji
Michał Podlodowski Pomoc administracyjna
 
Referat Obywatelski
  
Elżbieta Skiba Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty
Anna Gułaś Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego
Ewa Mazurek Inspektor ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego
Kazimierz Jasiński Komendant Gminny Ochrony Ppoż
Agnieszka Szymańska Inspektor ds. obsługi interesanta
Arkadiusz Kasprzak Inspektor ds. Informatyki
Anna Skwarzyńska Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Jolanta Poręba Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Paulina Flis Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Agnieszka Kozłowska Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
Sławomir Duńka Kierowca autobusu
 
Referat Promocji
  
Emilia Sikorska Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miękkich oraz promocji gminy
Karolina Zatorska Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Anna Sędłak Inspektor ds. kultury i rozwoju
Renata Rycek Pomoc administracyjna
 
Urząd Stanu Cywilnego
  
Ewa Flis Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Karolina Kamieniecka Podinspektor Urzędu Stanu Cywilnego

Samodzielne stanowisko pracy

Agnieszka Rybka Inspektor ds. Rady Gminy i kadr