Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze Natura 2000

Walory przyrodnicze

Natura 2000

Jest to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. W skład tego programu weszły tereny gminne położone od miejscowości Długie po Sobianowice.

Powrót