Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze Dolina Ciemięgi

Walory przyrodnicze

Dolina Ciemięgi

Dolina Ciemięgi to utworzony w 1990 r. obszar chronionego krajobrazu mającego kompleksowo chronić najcenniejsze przyrodniczo tereny Unii Europejskiej. Przebiega przez teren gmin: Niemce, Jastków, Wólka. Zajmuje w całości powierzchnię 2627 ha.

Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ciemięgi, w której żyją m.in. pstrągi. Dolina Ciemięgi to nadzwyczaj ciekawa krajobrazowo dolina rzeczna, wcinająca się na 30-40 m w pokrywę lessową i skały pod nią zalegające. Dolina jest kręta, posiada płaskie dno o zmiennej szerokości 100-500 m, a także strome, a na niektórych odcinkach bardzo urwiste zbocza. W kilku miejscach zbocza te rozcięte są przez nastrojowe wąwozy lessowe.

W Baszkach i w Pliszczynie wypływają obfite źródła podzboczowe. Występują tu rzadkie gatunki flory stepowej, liczne dzikie ptactwo, jaszczurki, ropuchy, a nawet żmije zygzakowate. Przez obszar ten wytyczony został niebieski szlak rowerowy, pełni on funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Lublina.

Powrót