Tutaj jesteś Projekty i inwestycje-old ZPORR

ZPORR

Inwestycje realizowane na terenie Gminy w ramach ZPORR  dofinansowywane z EFRR.

  • Umowa o dofinansowanie Z/2.06/III/3.1/781/05/U/8/08 kwota dofinansowania z EFRR 101 753,40 PLN na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)” całkowity koszt 802 062,68 PLN (grupa docelowa mieszkańcy wsi Turka) Skrócony opis działań: Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej długości 6,12 km, liczba przyłączy/gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 93szt zadanie zostało zakończone 28.09.2006 roku. Wykonawca Budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.
  • Umowa o dofinansowanie Z/2.06/III/3.1/811/05, kwota dofinansowania z EFRR w kwocie 179 204,69 PLN „Budowa drogi gminnej – ulicy Bukowej w osiedlu Borek m. Turka” Całkowita wartość projektu 3 121 272,09 PLN. (grupa docelowa mieszkańcy Osiedla Borek). Skrócony opis działań: Wybudowanie drogi gminnej ul. Bukowej długość – 0,59km wraz z kanalizacją deszczową w ul. Bukowej i ulicach sąsiednich oraz chodnikami przy ulicy Bukowej. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,182km. Długość wybudowanych chodników – 0,71 km. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 3,0029ha. Powyższe zadanie zostało zakończone 15 maja 2008 roku - (Protokół odbioru końcowego), 6 październik 2008 roku. Wykonawca Budowy drogi gminnej- ul. Bukowej w osiedlu Borek m. Turka – Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie, 20-640 ul. Grygowej 23.  zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.

Więcej ogólnych informacji na temat programu znajduje się na stronie: http://www.zporr.gov.pl/