Tutaj jesteś Projekty i inwestycje-old Ćwiczenia czynią Mistrza

Ćwiczenia czynią Mistrza

Okres realizacji: 1.08.2012 – 31.07.2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Ćwiczenia czynią Mistrza” - indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas 1-3 w Gminie Wólka

Kwota dofinansowania: 144 793,85 zł

 

Numer Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i Nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i Nazwa Poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nr projektu: POKL.09.01.02-06-249/11

 

Zajęciami projektowanymi objęci są uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych.

Oferowane zajęcia:

 

 1. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 2 grupy po 3 osoby, 1 grupa 4osobowa. Łącznie zrealizowanych będzie 108 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 1 grupa 4osobowa i 1 grupa 2osobowa. Łącznie do realizacji 72 godziny.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 2 grupy po 8 osób i 1 grupa 9osobowa. Łącznie do realizacji 72 godziny.
 2. Szkoła Podstawowa w Turce
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 1 grupa 7osobowa i 1 grupa 8osobowa. Łącznie do realizacji 72 godziny.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 4 grupy po 4 osoby. Łącznie do realizacji 120 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 2 grupy po 6 osób i 1 grupa 10osobowa. Łącznie do realizacji 120 godzin.
 3. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 2 grupy po 6 osób, 1 grupa 7osobowa. Łącznie zostanie zrealizowanych 130 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 2 grupy po 3 osoby, 1 grupa 4osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 130 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 3 grupy po 5 osób, 1 grupa 8osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 130 godzin.
 4. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksja – 3 grupy po 3 osoby; 1 grupa 4osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 120 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 3 grupy po 4 osoby i 1 grupa 3osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 120 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 2 grupy po 4 osoby i 2 grupy po 5 osób. Łącznie zrealizowanych zostanie 120 godzin.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 1 grupa, 9 osób. Łącznie zrealizowanych zostanie 30 godzin zajęć. Dzieci wezmą udział w wycieczce do Centrum Kopernika w Warszawie.
 5. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 4 grupy po 4 osoby i 1 grupa 5osobowa. Łącznie do zrealizowania 150 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 3 grupy po 4 osoby i 2 grupy po 3 osoby. Łącznie zostanie zrealizowanych 150 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 3 grupy po 3 osoby i 1 grupa 4osobowa. Łącznie zostanie zrealizowanych 150 godzin.
 6. Ponadto dla wszystkich dzieci korzystających z zajęć z gimnastyki korekcyjnej przewidziano wsparcie w postaci 20 godzin gimnastyki korekcyjnej prowadzonej na basenie.

Celem ogólnym projektu jest: Wsparcie w okresie 1.08.2012-31.07.2013 indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 pięciu szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Wólka, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.