Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Wodociągi i kanalizacja KI.F-130 - Podanie o zawarcie umowy o...

Poradnik Interesanta - Wodociągi i kanalizacja

KI.F-130 - Podanie o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-130

Karta Informacyjna

Wersja nr 2
z dnia 2017-06-01

 


Podanie o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dn.7czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017r. poz.328)
 • Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Wólka z dn.1 marca 2013r
 • Umowa o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy

 • Stanowisko ds. opłat

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek do Wójta Gminy Wólka o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków F.F-130.1

IV

Wymagane załączniki

 • Akt własności posesji na której będzie pobierana woda/odprowadzanie ścieki – kserokopia
 • Aktualny stan wodomierza i udokumentowana wpłata za wykazane zużycie

V

Dokumenty do wglądu

 • W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego- akt zgonu poprzedniego właściciela

VI

Termin załatwiania sprawy

 • W dniu otrzymania wymaganych dokumentów

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Nie dotyczy nowych przyłączy/pierwszego plombowania
 • dot. zawarcia umowy( z zalegalizowanym wodomierzem) np.w przypadku nabycia nieruchomości lub dziedziczenia po osobie zmarłej

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Anna Tkaczyk

Wiesław Szjewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót