Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Wodociągi i kanalizacja KI.F-131 - Podanie o rozwiązanie...

Poradnik Interesanta - Wodociągi i kanalizacja

KI.F-131 - Podanie o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-131

Karta Informacyjna

Wersja nr 2
z dnia 2017-06-01

 


Podanie o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dn.7czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017r. poz.328)
 • Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Wólka z dn.1 marca 2013r
 • Umowa o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat finansowy
  Stanowisko ds. opłat

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Aktualny stan wodomierza
 • Udokumentowane rozliczenie zużytej wody/odprowadzonych ścieków

V

Dokumenty do wglądu

 • Akt na mocy którego nieruchomość zostaje przekazana nowemu odbiorcy

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z § 10 umowy o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Nie dot. likwidacji przyłącza
 • Dot. w przypadku zbycia nieruchomosci

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Anna Tkaczyk

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót