Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Rejestr wyborców KI.USC-149 - Reklamacja na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Rejestr wyborców

KI.USC-149 - Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina
 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.USC-149

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2018-02-12

 


Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11, tel. 48 (81) 478 17 58.

III

Wymagane wnioski

 • Reklamacje wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu F.USC-149.1

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • 3 dni od daty złożenia wniosku.

VII

Opłaty

 • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Lublinie w terminie 3 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka.

IX

Uwagi

 • Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców, wpisanie do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
 • Decyzję z uzasadnieniem doręcza się wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób – również tym osobom.

Opracowała

Zatwierdził

Ewa Paprocka

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Ikona pdfKarta Informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.63 KB]

Ikona pdfReklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.38 KB]


 

Powrót