Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-16 - Ustalanie wymiaru podatku...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-16 - Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-16

Karta Informacyjna

Wersja nr 4

z dnia 2017-05-31

 


Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz.1319 z póz. zm.)
 • Uchwała XV.942015 Rady Gminy Wólka z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

IX

Uwagi

 • brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Dorota Szczerbic

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót