Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-09 - Wydawanie decyzji w...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-09 - Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-09

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-05-31

 


Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm./

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
  Stanowisko ds. wymiaru podatków

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów (oryginał lub kopia)

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.  

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

IX

Uwagi

 • brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Dorota Szczerbic

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat 

 

 

Załączniki:

Powrót