Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Planowanie przestrzenne KI.RI-150 - Wniosek o zmianę...

Poradnik Interesanta - Planowanie przestrzenne

KI.RI-150 - Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.RI-150

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2010-07-15

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury
  • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-478-17-63

III

Wymagane wnioski

  • Wniosek o zmianę przeznaczenia działki / działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

IV

Wymagane załączniki

  • Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek.

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Brak (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

VII

Opłaty

  • Brak

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • W razie zmiany numeru działki niezbędne jest uzupełnienie niniejszego wniosku

Opracował

 

 

Elżbieta Kołtun

 

Katarzyna Skowronek-Jaźwic

Sprawdził

 

 

Robert Wysmulski

Zatwierdził

 

 

Edwin Gortat

 

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [114.47 KB]

Wniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.61 KB]

Powrót