Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Planowanie przestrzenne KI.B-26 - Wydanie zaświadczenia o...

Poradnik Interesanta - Planowanie przestrzenne

KI.B-26 - Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.B-26

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka 


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - Prawo miejscowe, Uchwała Rady Gminy Wólka

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-746-48-44 w. 40

 

III

Wymagane wnioski

 

IV

Wymagane załączniki

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Mapa sytuacyjno wysokościowa lub ewidencyjna.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 7 dni

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa – 17,00 zł:
 • Opłata na rachunek bankowy Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach  na nr:
  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Brak

 

Opracował

Elżbieta Kołtun

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Powrót