Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Planowanie przestrzenne KI.B-27 - Wypis i wyrys z planów...

Poradnik Interesanta - Planowanie przestrzenne

KI.B-27 - Wypis i wyrys z planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.B-27

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 

Karta Informacyjna

 


Wypis i wyrys z planów zagospodarowania przestrzennego


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-746-48-44 w. 40

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Potwierdzenie wpłaty skarbowej przy odbiorze
 • Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa – skala 1:1000

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 14 dni

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa:
 • od wypisu:
 • - do 5 stron 30 zł,
 • - powyżej 5 stron 50 zł,
 • od wyrysu:
 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20zł
 • nie więcej niż 200 zł
 • Opłata na rachunek bankowy Spółdziełczy Bank Powiatowy w Piaskach na nr: 
  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

VIII

Tryb odwołania
 • Brak

IX

Uwagi

 • Brak

 

 

 

Opracował

Elżbieta Kołtun

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót