Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

Karta Informacyjna

 


Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków


 

 

Podstawa prawna 

 • Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska - stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 26
  tel. (81) 478 17 66

 

Wymagane wnioski

Ikona docZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [44.50 KB]

 

Wymagane załączniki

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • Oświadczenie kierownika budowy

 

Dokumenty do wglądu

 • Brak

 

Termin załatwiania sprawy

 • Do miesiąca

 

Opłaty

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł  
  (opłata nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)
  rachunek bankowy  Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010
  prowadzony w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

 

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

Uwag

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

Opracował

Jolanta Kotlarek

Zatwierdził

Robert Wysmulski

 

 

Powrót