Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.RI-151 - Wniosek o wydanie...

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.RI-151 - Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru numeracji porządkowej nieruchomości

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.RI-151

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2019-11-20

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru numeracji porządkowej nieruchomości

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-478-17-63.

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru numeracji porządkowej nieruchomości.

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa – 17,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach numer: 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010.

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Brak

Opracował

Elżbieta Kołtun

Katarzyna Skowronek-Jaźwic

Sprawdził

Robert Wysmulski

Zatwierdził

Edwin Gortat

Powrót