Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.RI-150 - Oświadczenie o zrzeczeniu...

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.RI-150 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 
 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.RI-150

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2019-11-14

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

I

Podstawa prawna

 • Art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-478-17-63

III

Wymagane wnioski

 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami): „Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji.

Opracował

Katarzyna Skowronek-Jaźwic

Sprawdził

Robert Wysmulski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 
 
 
Powrót