Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.RI-29 - Wynajem lokalu mieszkalnego

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.RI-29 - Wynajem lokalu mieszkalnego

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

 

KI.RI-29

Karta Informacyjna

Wersja nr 7

z dnia 2020-05-05

 


Wynajem lokalu mieszkalnego


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późniejszymi zmianami/.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami/.

 • Uchwała nr X/54/03 Rady Gminy Wólka z dnia 12 września 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wólka oraz w sprawie zasad polityki czynszowej.

 • Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Wólka z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury

  Inspektor ds. zamówień publicznych i infrastruktury
  Pokój 24

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego F.RI-29.1

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowody osobiste wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych na pobyt stały pod wskazanym we wniosku adresem
 • Zaświadczenie aktualne o dochodach (ważność 3 miesiące)

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Odpowiedź na wniosek udzielona jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Tomasz Misiura

Anna Kruk

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót