Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.GG-33 - Nadanie numeru...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.GG-33 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.GG-33

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami); 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
 • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

  pokój nr 25

  tel. 81-746-48-44 w. 40

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Decyzja lub zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania 2 egz.
 • Mapa inwentaryzacji powykonawczej budynku 1 egz.

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Elżbieta Kołtun

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót