Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.B-28 - Wydanie postanowienia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.B-28 - Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.B-28

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 268, poz. 2663);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury Kierownik Referatu Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki wod.-kan. pokój nr 24 tel. 81-746-48-44 w. 39

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej ( z reguły skala 1:1000)
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Robert Wysmulski

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót