Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.GG-34 - Wydanie decyzji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.GG-34 - Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.GG-34

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości


 

 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z póżn.zm./
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.u. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm./

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego pokój nr 25 tel. 81-746-48-44 w. 40

III

Wymagane wnioski

  • Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości F.GG-34.1

IV

Wymagane załączniki

  • Operat techniczny podziału

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

  • brak

VIII

Tryb odwołania

  • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

  • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Elżbieta Kołtun

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót