Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-84 - Wydawanie duplikatów i...

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-84 - Wydawanie duplikatów i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-84

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2010-08-02

 


Wydawanie duplikatów i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego – (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej – (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu i usług

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej lub opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający tożsamość.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Duplikat zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydaje się w terminie do 14 dni. Duplikat zaświadczenia można odebrać w Punkcie Obsługi Interesanta- pokój nr 1, lub za pośrednictwem poczty zgodnie z życzeniem klienta. W przypadku braku opłaty skarbowej, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie opłaty w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa od zaświadczenia- 17,00 zł
 • Opłata za potwierdzenie zgodności z oryginałem- 5zł/str.

VIII

Tryb odwołania

 • Nie przysługuje.

IX

Uwagi

 • Brak

 

 

 

Opracował

Katarzyna Kożuch, Anna Skrzypek-Woźniacka

Sprawdził

Ewa Flis

Zatwierdził

Włodzimierz Hofa

 

 

Załączniki:

Powrót