Tutaj jesteś Kultura i sport Kultura w Gminie Święto Plonów Gminy Wólka 2018-...

Kultura w Gminie

Święto Plonów Gminy Wólka 2018- przeżyjmy to jeszcze raz

Święto Plonów Gminy Wólka 2018- przeżyjmy to jeszcze raz

20.09.2018
Po zebraniu ostatnich kłosów zbóż, nadszedł czas na uroczyste święto plonów - obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości. Święto Plonów Gminy Wólka odbyło się 9 września 2018 roku w Pliszczynie.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Tadeusz Michałek w koncelebrze z Księdzem Mariuszem Wrzesińskim.  
 
Po Mszy Świętej dziękczynnej odbył się uroczysty korowód dożynkowy, który prowadziły delegacje ze sztandarami Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół oraz przedstawiciele Drużyn Harcerskich działających na terenie naszej gminy. Symbolem ogromnego trudu i poświęcenia rolnika były przyniesione piękne wieńce, które przygotowali mieszkańcy Kolonii Pliszczyn, Łuszczowa Drugiego, Łysakowa, Świdnika Dużego Pierwszego, Pliszczyna, Rudnika oraz Turki. Chleb - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, który jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia - nieśli starostowie dożynkowi – Dorota i Andrzej Ponikiewscy. Podczas korowodu nie zabrakło również tradycyjnych ludowych przyśpiewek, a to za sprawą Dzieci z Zespołu Tańca Ludowego „Łuszczowiacy”.
 
Po przemarszu nastąpiła ceremonia wręczenia i dzielenia się chlebem. Starostowie dożynek przekazali tradycyjny bochen chleba Wójtowi Gminy Wólka Edwinowi Gortatowi. W ceremonii dzielenia się chlebem uczestniczyli Starostowie Dożynek, Pan Wójt, Przewodniczący Rady Gminy Józef Madoń oraz Sołtysi Wsi: Pliszczyn - Zenon Urban, Kolonia Pliszczyn - Małgorzata Malinowska oraz Łysaków -  Małgorzata Morawska, którzy podzielili chleb pomiędzy zgromadzonych mieszkańców naszej gminy i przybyłych gości.
 
Po zakończonej ceremonii dzielenia się chlebem, wystąpienia okolicznościowe swoim przemówieniem rozpoczął Pan Wójt Edwin Gortat. Przywitał przybyłych gości oraz podziękował firmom oraz osobom prywatnym za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe w przygotowanie naszych gminnych uroczystości. Na wstępie poinformował zgromadzonych, iż Prezydent RP Pan Andrzej Duda objął nasze gminne uroczystości Patronatem Narodowym oraz odczytał skierowany od Pana Prezydenta list.
Pan Wójt przemawiając dziękował przede wszystkim rolnikom za to, iż dzięki nim na naszych stołach nie braknie chleba. Podziękował za ich pracę, którą wykonują, niezależnie od pogody, w trudzie, zmęczeniu, czasem przypłacając to swoim zdrowiem. Jednocześnie Pan Wójt życzył im, aby ze swojej pracy mogli godnie żyć a społeczeństwo obdarzało ich wdzięcznością.
 
W dalszej części Pan Wójt zaprosił do przemówień przybyłych gości. Głos zabrał m. in.  Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, który podziękował Rolnikom Ziemi Wóleckiej za ich pracę na rzecz całego społeczeństwa oraz przekazał Panu Wójtowi list z życzeniami skierowanymi do uczestników dożynek od Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego. Życzenia Rolnikom i przybyłym gościom w imieniu swoim i Rady Gminy Wólka złożył Przewodniczący Rady Gminy Wólka Pan Józef Madoń. Głos zabrał również Marek Wojciechowski- Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Lublin. Pan Wojciechowski przybył na nasze gminne uroczystości jako przedstawiciel KOWR, ale również jako przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Ardanowskiego, który skierował do uczestników uroczystości adres okolicznościowy. Przedstawicielem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego była Pani Katarzyna Madoń – Kremeś - Zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UM WL, która w imieniu Marszałka złożyła Rolnikom podziękowania za ich codzienny wysiłek wkładany w uprawę ziemi.
 
Ponadto na ręce Pana Wójta listy z życzeniami skierowali:
  • Krzysztof Michałkiewicz, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Krzysztof Hetman, Europoseł Parlamentu Europejskiego,
  • Jerzy Bielecki, Poseł na Sejm RP,
  • Jan Łopata, Poseł na Sejm RP,
  • Andrzej Stanisławek, Senator RP,
  • Paweł Pikula, Starosta Lubelski,
  • Roman Cholewa, Starosta Łęczyński,
  • Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM WL,
  • Sławomir Plis, Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Wszystkie przyniesione w korowodzie dożynkowym wieńce brały udział w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy w Gminie Wólka”, w którym Laureatów wyłonili uczestnicy dożynek w głosowaniu.
I miejsce - wieniec przygotowany przez mieszkańców Świdnika Dużego Pierwszego,
II miejsce – wieniec przygotowany przez mieszkańców Pliszczyna,
III miejsce-  ex aequo wieńce przygotowane przez mieszkańców Turki, Łuszczowa Drugiego, Kolonii Pliszczyn, Rudnika oraz Łysakowa.
 
Wszystkie biorące udział w konkursie wieńce dożynkowe zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 600 zł za zajęcie I miejsca, 400 zł za zajęcie II miejsca oraz 250 zł za zajęcie III miejsca. Nagrody dla Laureatów wręczył Pan Wójt Edwin Gortat.
 
Podczas dożynek dla sołectw przeprowadzony został konkurs „Tradycyjne Smaki”, w którym w kategorii „Tradycyjne Wypieki” rywalizowało 20 pysznych ciast, natomiast w kategorii „Tradycyjne Potrawy” zgłoszonych zostało  7 różnorodnych potraw.
 
W kategorii „Tradycyjne Wypieki”:
I miejsce zajęła Pani Agnieszka Tokarska, reprezentująca Sołectwo wsi Świdniczek.
 
W kategorii „Tradycyjne Potrawy”:
I miejsce zajęła Pani  Małgorzata Malinowska, reprezentująca Sołectwo Kolonia Pliszczyn.
 
Wszyscy Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł za zajęcie I miejsca w dwóch kategoriach.
 
Nagrody dla Laureatów wręczył Pan Wójt Edwin Gortat oraz Pani Katarzyna Madoń – Kremeś, Zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UM WL, która w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego przekazała uczestnikom konkursu nagrody rzeczowe w postaci książek.
 
W dalszej części spotkania wystąpiły dzieci ze szkół z terenu gminy Wólka, których piękne występy pokazały, jak zdolną młodzież kształcą Szkoły z terenu Gminy Wólka.
 
Była z nami również Monika Ostrowska, która pomimo młodego wieku, ma ogromne osiągnięcia w karate- niepokonana w walce o Puchar na szczeblu ogólnopolskim oraz europejskim, natomiast druga w rywalizacji o Puchar Świata. Najbliżsi określają ja mianem dzielnej wojowniczki. Monika, jak każdy z nas, ma swoje marzenia. Chciałaby polecieć i uczestniczyć w kolejnym Pucharze Świata w Kanadzie, który odbędzie się w tym roku w październiku. Monika ma ogromną szansę przywieźć dla nas kolejny medal. Jej rodzice proszą o pomoc w uzbieraniu niezbędnych na ten wyjazd środków finansowych. Więcej szczegółów na zrzutka.pl i Facebook/Monika Ostrowska, Facebook/Elżbieta Ostrowska, bądź też pod numerem telefonu: 509 555 513.
 
Swój debiut na scenie miał zespół muzyczny, który zagrał i zaśpiewał hymn gminy Wólka pt. „W gminie Wólka jest najlepiej żyć”. Zespół powstał w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację Biała Róża. Środki na utworzenie zespołu, zajęcia oraz zakup instrumentów muzycznych Fundacja pozyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Kraina wokół Lublina" w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.
 
Niewątpliwie wielu atrakcji najmłodszym uczestnikom dożynek dostarczyły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy, które podczas trwania spotkania prezentowały swój sprzęt oraz przygotowały pokazy ratownictwa medycznego. Warto wspomnieć, iż podczas uroczystości Pan Wójt przekazał OSP w Bystrzycy, Pliszczynie i Łuszczowie zestawy medyczne  zakupione z środków gminy , które będą służyły strażakom przy prowadzonych przez nich akcjach ratowniczych.
 
Podczas uroczystości zasadzone zostały dęby jako symbol obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości. Do sadzenia Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat zaprosił mieszkańców, starostów dożynkowych, radnych, sołtysów oraz księży. Dęby został zasadzone, aby zaświadczyć, że jesteśmy przywiązani do wartości patriotycznych i niepodległej Rzeczypospolitej. Będzie to pamiątka dla kolejnych pokoleń, a zarazem  symboliczne podziękowanie i oddanie hołdu rodakom, którzy o tą niepodległość walczyli.
Dodatkowym akcentem patriotycznym było wypuszczenie przez najmłodszych uczestników uroczystości 100 biało - czerwonych balonów napełnionych helem.
 
Uczestnicy dożynek mogli odwiedzić  stoiska handlowe, gastronomiczne, z rękodziełem ludowym, szkół z terenu gminy Wólka oraz instytucji około rolniczych-  był z nami Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie oraz LGD „Kraina Wokół Lublina”.
 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko gminne, gdzie przygotowany był dla uczestników pyszny poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnione firmy: Zajazd Hetman, Dom Weselny „Rozmaryn”, Firmę LADROS, Gospodarstwo Ogrodnicze "Turkiszon" Państwa Patyraków, Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka, oraz przez mieszkańców sołectw z naszej gminy, którzy przygotowali pyszne domowe wypieki. Dodatkowo swoje stoisko przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Długim, a także jak co roku, nie zabrakło przepysznej grochówki, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.
 
Po licznych atrakcjach, konkursach, niespodziankach kulinarnych nadszedł czas na występy artystyczne: garść dobrego humoru dostarczył uczestnikom dożynek kabaret QQ Na Muniu, natomiast  nie mniejszych przeżyć, ale tym razem artystyczno-duchowych dostarczyły nam wspaniałe artystki  Halina Frąckowiak oraz Monika Lewczuk.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości dożynkowych za spędzenie z nami tej pięknej niedzieli. Po raz kolejny pokazaliśmy, że tradycja jest dla nas bardzo ważna i potrafimy w takich chwilach być razem, ciesząc się z naszej narodowej historii i tradycji, a wspólne świętowanie cementuje nasze społeczeństwo.
 
Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny gmina Wólka pozytywnie zaskoczyła dożynkowych gości, jednak niepowtarzalny klimat nie byłby możliwy bez Państwa zaangażowania, pasji i pozytywnej energii.
Powrót