Tutaj jesteś Kultura i sport Kultura w Gminie Program Partnerstwo dla książki

Kultura w Gminie

Program Partnerstwo dla książki

Program Partnerstwo dla książki

30.11.2017
W ramach programu Partnerstwo dla książki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania Wszystko już było, ale nie w Wólce.

Partnerem projektu jest Fundacja Biała Róża, reprezentowana przez Panią Prezes Zarządu Iwonę Skibę. Nasza Biblioteka i Fundacja przygotowały atrakcyjną ofertę kulturalną dla lokalnej społeczności.
Celem projektu jest zaznajamianie młodych ludzi z zagadnieniami książki w różnych aspektach i ukazanie jej bogactwa. Na różnorodność działań składa się: 

  • ogłoszenie konkursu Baśnie i legendy lokalne skierowanego do wszystkich grup wiekowych, 
  • cykl zajęć Psie Lato, czyli kynoedukacja  w bibliotece  dla dzieci do 12 lat,
  • warsztaty literackie, plastyczne i teatralne dla młodzieży do lat 18,
  • podsumowująca impreza Listopadowe czytanie Wyspiańskiego, w programie: inscenizacja ,,Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogusława Byrskiego z udziałem młodzieży, ogłoszenie wyników konkursu ,,Baśnie i legendy lokalne" oraz wystawa fotografii z przebiegu warsztatów plastycznych i teatralnych.

W wydanych płytach i folderach zostały utrwalone najlepsze prace konkursowe.

Organizator

Logo Biblioteki

 

 

Partner Projektu

Logo Fundacji

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Powrót