Tutaj jesteś Kultura i sport Kultura w Gminie Półkolonie

Kultura w Gminie

Półkolonie

Półkolonie

11.07.2017
Polski Instytut Rozwoju Organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie/lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Powrót