Tutaj jesteś Kultura i sport Kultura w Gminie Zapraszamy do udziału w konkursie...

Kultura w Gminie

Zapraszamy do udziału w konkursie "Baśnie i legendy lokalne "

Zapraszamy do udziału w konkursie "Baśnie i legendy lokalne "

05.07.2017
W ramach programu „Partnerstwo dla Książki” Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce zaprasza do udziału w konkursie literackim

 

BAŚNIE I LEGENDY LOKALNE

 

Adresatami przedsięwzięcia są mieszkańcy Gminy Wólka.

Idea konkursu polega na zachęceniu dzieci, młodzież i dorosłych do zredagowania baśni lub legendy, której akcja będzie dotyczyła terenów Gminy Wólka. Mogą być one inspirowane dotychczas powstałymi i znanymi utworami, jak również pełnić formę własnej unikatowej opowieści.

Celami konkursu jest:

 

 • popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego Gminy Wólka,
 • rozwój kompetencji kulturowych, polonistycznych i społecznych dzieci i młodzieży,
 • wyłonienie osób uzdolnionych,
 • promocja gminy Wólka.

 

 

 

Na prace czekamy do 15 października 2017 roku. Należy je wysłać droga elektroniczną na adres organizatora gbpwolka@interia.pl lub gbpborek@interia.pl.

Można przynosić również w formie papierowej bezpośrednio do Bibliotek naszej gminy. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorem mailowo lub telefonicznie.

 

 

Regulamin konkursu
 
BAŚNIE I LEGENDY LOKALNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce.
  Konkurs jest organizowany w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”.
 2. Konkurs skierowany jest wszystkich mieszkańców Gminy Wólka.
 3. Celami konkursu są:
  -popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego Gminy Wólka,
  -rozwój kompetencji kulturowych, polonistycznych i społecznych dzieci i młodzieży,
  -wyłonienie osób uzdolnionych literacko,
  -promocja Gminy Wólka.
 4. Przesyłanie prac odbywa się drogą e-mailową na adres: gbpwolka@interia.pl lub gbpborek@interia.pl . Prace można przynosić również w formie papierowej bezpośrednio do Bibliotek naszej gminy do dnia 15 października 2017 r.
 5. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:
  I – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
  II – młodzież licealna,
  III – dorośli.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł baśni lub legendy, jej treść, imię i nazwisko autora,
  w przypadku uczniów - nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, a także dane kontaktowe.
 7. Baśń lub legenda może być inspirowana inną, już istniejącą, choć zachęcamy do tworzenia własnej unikatowej opowieści.
 8. Konkurs skierowany jest do indywidualnych osób – regulamin nie dopuszcza prac grupowych.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie treści nadesłanej baśni lub legendy z podaniem jej autora na płycie i w folderze.
 10. Komisja wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.
 11. Najlepsze prace zostaną wydane na płycie oraz w formie folderu.

 

Filia w Turce osiedle Borek

Turka, ul. Konwaliowa 3/3

Tel. 81 759 60 28

E-mail gbpborek@interia.pl

 

"Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

 

Powrót