Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Rozwój gminy

Rozwój gminy

W ostatnich dziesięciu latach rozwinęła się znacząco infrastruktura techniczna. Po telefonizacji kończy się obecnie w gminie budowę wodociągów; ponad połowa wsi została zgazyfikowana, cztery miejscowości posiadają kanalizację. Bliskość dużej oczyszczalni na Hajdowie obniża koszty odprowadzania ścieków. Władze samorządowe kontynuują budowę sieci gazowej i sanitarnej. Zmodernizowano też oświetlenie uliczne, ułożono światłowody, na bieżąco utwardza się i remontuje szlaki komunikacyjne, mosty, układa chodniki. 

Nastąpi też widoczna poprawa nawierzchni dróg na nowym osiedlu „Borek". W trosce o mieszkańców i przyszłych inwestorów zarówno władze gminy, jak i przedsiębiorstwa, starają się zakończyć uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, produkcję i usługi. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia lokalizację przedsiębiorczości i przeznaczenie terenów na cele turystyczne


Dokonuje się scalania gruntów i ułatwia zamianę ich funkcji. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami komunalnymi, dotyczy to ich usytuowania, powierzchni, jak i uzbrojenia. Ceny działek są zdecydowanie niższe w porównaniu z pobliskim Lublinem. Bliskość lubelskiej aglomeracji, dobra komunikacja i rozwinięta infrastruktura techniczna stwarzają szansę dla inwestorów. Sprzyja temu gminna polityka przestrzenna i finansowa. Podatki od nieruchomości wynoszą od 50% do 70% stawki maksymalnej, podatki od gruntów odpowiednio 61 % i 66%. Dodatkowo zwolniono od podatków nieruchomości bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres roku, a w przypadku zatrudnienia mieszkańców gminy - na dwa lata. W zakresie usług komunalnych polityka taryfowa samorządu gminnego jest konkurencyjna cenowo w stosunku do miasta Lublina.

Wśród zakładów na terenie gminy funkcjonują: CENTRO-CHEM w Turce, zakład produkcji opakowań PAKO w Jakubowicach Murowanych, masarnie„Wólka” i „U Rolnika” Łuszczów Drugi, restauracje: „W Młynie” w Jakubowicach Murowanych, „Gościniec” w Wólce, Zajazd „Sas”, pizzerie: „BELLA VITA” i „CHILLOUT” w Turce osiedle Borek, Grota Solna w Jakubowicach Murowanych, Firmy PAPER-TRED, LADROS, TRANSKOBET, zakłady kamieniarskie, punkty usług stolarskich, samochodowych, budowlanych, drobne rzemiosło i handel.

 

 

Ogółem poza rolnictwem działa około 670 podmiotów gospodarczych, stanowiących głównie własność osób fizycznych i spółek cywilnych. Podstawową obsługę finansową ludności i firm zapewnia Bank Polskiej Spółdzielczości.

 


Na obszarze gminy istnieją duże możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Około 200 ha terenów zlokalizowanych w Świdniku Dużym, Wólce, Turce i Łuszczowie stanowi rezerwę przeznaczoną na cele produkcyjne i składowe. Na razie nie posiadają one pełnego uzbrojenia.