Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Urząd Marszałkowski Województwa...

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Środowiska

  • Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka
  • Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w miejscowości Pliszczyn-Kolonia
  • Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 384 i 422 w miejscowości Pliszczyn
  • Modernizacja drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) w miejscowości Biskupie-Kolonia (odcinek I)
  • Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w miejscowości Pliszczyn-Kolonia.
  • Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 384 i 422 w miejscowości Pliszczyn
  • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turka
  • Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w miejscowości Rudnik od km rob.0 + 002,65 do km rob 0 + 443,07


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Środowiska