Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Top Senior

Top Senior

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość Projektu: 725 993, 75 zł

Wartość dofinansowania: 714 143, 75 zł

Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu Seniora dla 60 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Wólka do 31.12.2020r.

 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ma realizację projektu utworzony zostanie Klub Seniora w budynku po Szkole Podstawowej w Rudniku. W ramach projektu budynek zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt, meble czy też materiały dydaktyczne, z których podczas zaplanowanych zajęć będą korzystać nasi seniorzy.

 

Serdecznie zapraszam seniorów z terenu naszej gminy do zgłaszania się do Klubu Seniora. W klubie będą mogli Państwo skorzystać z warsztatów komputerowych, kulinarnych, florystycznych, z rękodzielnictwa, czy też zajęć ogólno ruchowych. Przewidzieliśmy również porady prawne, medyczne, wieczorki taneczne, jak również wyjazdy w bardzo ciekawe miejsca.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Wólka, pok. 13 bądź pod numerem tel. 81 478 17 69.

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31

 

 

Powrót